ความดี vs ความยึดดี

ความดี vs ความยึดดี

ความดีนั้น จงทำให้เต็มที่ ตามเหตุปัจจัย แต่ยึดติดอะไรไม่ได้

ความดี คือ การละสิ่งไม่ดี เจริญสิ่งดีๆ และไม่ยึดอะไรเลยทั้งนั้น

เพราะการยึด(แม้แต่ความดี) มันก็คือความไม่ดี เป็นทางเสื่อม

เมื่อรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ละให้ได้ อะไรดีก็เจริญให้ยิ่งขึ้นไป

การไม่ยึดดี มันไม่ใช่เราจะไม่ยอมละสิ่งไม่ดี ไม่เจริญสิ่งดี เพราะกลัวจะเป็นการติดดี
นั่น! ก็เป็นการยึดดีอีกเช่นกัน

ความติดดี กับ ความดี มันคนละเรื่องกัน มันห่างกันไกล แต่มันก็มักมาด้วยกันเสมอ

ความติดดี มันเกิดจากความหลงในทิฐิทั้งสาม

ทิฐิทั้งสาม สร้างให้เราเกิดความอยากดี และกลัวจะไม่ดี

และสิ่งนี้ล่ะ มันบีบคั้น กดดันเรา ทำให้เราทุกข์
ทุกข์เพราะความดี

ดีได้ก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ต่อ
ดีไม่ได้ก็เกลียดตัวเอง หดหู่ เสียใจ ทุกข์ใจ

ดังนั้น
จงตั้งหน้าประกอบความดีให้มาก
แต่ในทุก ๆ ขณะ
ให้ใจเย็น ๆ กับทุกปรากฏการณ์ของใจ
รู้เท่าทันปัจจุบันกิเลสให้ได้
ไม่ปล่อยใจไหลตามอำนาจของมัน
แต่ก็ไม่ขัดแย้งอะไรกับมัน
ใช้มันเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ด้วยความแยบคาย

แล้วกิเลสทั้งหลาย จะกลายเป็นหนทางของเธอ

เมื่อถึงตอนนั้น
ดีมันก็จะมีค่าเท่ากับความไม่ดี ความไม่ดีก็จะมีค่าเท่ากับความดี

แล้วเธอจะมีพลังที่จะประกอบความดีได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ทุกข์เพราะความดีอีกต่อไป

 

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.