Browsed by
Tag: ความสุข

สติและปัญญา

สติและปัญญา

รากฐานของจิต มันมี 2 นัย คือ นัยแห่งสติ และนัยแห่งปัญญา

  1. สติ คือ การรู้เท่าทันกายใจของตน
  2. ปัญญา คือ ความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ทั้งโลกิยะและโลกุตตระ

สองสิ่งนี้เมื่อประกอบกัน จิตจะเป็นสุข เบิกบาน และอิสระ ควรค่าแก่งานสร้างสรรทั้งปวง

ฟากสติ เราฝึกหัดได้ด้วยการฝึกสติทั้งสาม

ส่วนฟากปัญญา เราพัฒนาได้ด้วยการ คิดดี ทำดี พูดดี เจริญกุศลให้มาก และเรียนรู้สังเกตความจริงของรูปนามอยู่เสมอ

การคิดดี ทำดี พูดดีนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณอย่างยิ่ง
นอกจากมันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นและสังคมแล้ว
มันยังจะทำให้จิตของเราพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

จิตที่ประกอบคุณความดี จะเบา เบิกบาน และเป็นสุขอันละเอียด ซึ่งเป็นรากฐานของการหลุดพ้น

หากเราคิดดีอยู่เสมอ (บนรากฐานแห่งความเป็นจริง) จิตจะมีความเคยชินกับอาการของตัวมันเอง ซึ่งมันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นในที่สุด… อ่านต่อ

ค่าของเงิน

ค่าของเงิน

พาเงินไปไม่ได้เมื่อตาย แต่ขาดเงินรู้สึกเหมือนจะตาย
– ยามขาดเงินดูเหมือนจะตาย แต่เวลาตายเงินกลับช่วยอะไรไม่ได้เลย

เงินจะซื้อความรักไม่ได้ แต่ความรักจะเสื่อมหายได้เมื่อขาดเงิน
– ความรักสมัยนี้ดูเสื่อมลงทุกทีที่ไม่มีเงิน แต่เงินไม่เคยซื้อความรักที่แท้จริงได้เลย

เงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่เมื่อไม่มีเงินนอนไม่หลับ
– ยามไม่มีเงินก็นอนไม่หลับ แต่เมื่อมีเงินมากๆก็นอนหลับไม่สนิท (เพราะมัวแต่ห่วงกังวล และฟุ้งซ่าน)

เงินไม่สามารถซื้อสุภาพดีได้ แต่เพื่อสุขภาพดีต้องใช้เงิน
– สุขภาพที่ใช้เงินซื้อย่อมไม่ใช่สุขภาพที่ดีจริง เพราะสุขภาพที่ดีต้องเกิดจากปัญญา ระเบียบวินัย ในการดำรงชีวิตและความอดทน… อ่านต่อ

ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

การปฏิบัตินั้น โดยภายในแล้ว จงเฝ้าระวังรักษาใจของตน เรียนรู้แก้ไขปรับปรุงตนเอง ทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่เสมอ
ส่วนภายนอกไม่ต้องอะไรมากหรอก ให้ปฏิบัติกับทุกๆคน ทุกๆชีวิต ด้วยความรักความปรารถนาดี มุ่งเสียสละตนเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข

แค่นี้เธอก็จะมีความสุขในปัจจุบัน และเกิดการพัฒนาขึ้นเองไปเรื่อยๆ… อ่านต่อ

ความสุข ความทุกข์

ความสุข ความทุกข์

ความสุข ความทุกข์ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่คนเราเสกสรรปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น จะยึดมั่นถือมั่นอะไรมันไม่ได้
เมื่อเราคิดดี ทำดี พูดดี เราก็มีความสุข
เมื่อคิดไม่ดี ทำไม่ดี พูดไม่ดี เราก็มีความทุกข์

ในเมื่อทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเราเองและยึดมั่นอะไรไม่ได้ ก็จงพากเพียรเจริญแต่สิ่งที่ดีงามเถิด เพื่อให้ทุกๆคนรวมทั้งตัวเราเองมีความสุข… อ่านต่อ

ความรักความยึด

ความรักความยึด

ความรักที่แท้จริงนั้นแตกต่างกับความรักในแบบโลก ๆ โดยสิ้นเชิง
ความรักแบบโลก ๆ นั้น เราจะปรารถนาให้คนที่เรารักทำให้เรามีความสุข
แต่ความรักที่แท้จริงซึ่งเป็นพลังอันสำคัญยิ่งของธรรมชาตินั้น
เรากลับปรารถนาที่จะทำให้คนที่เรารักมีความสุข
ซึ่งหากมนุษย์เรารักกันได้เช่นนี้ มันก็มีแต่การสร้างสรรค์ และทำให้ทุก ๆ สิ่งดีขึ้น
แต่คนเราไม่เข้าใจ เพราะมัวแต่ยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์และความรู้สึกหยาบ ๆ ภายนอกที่มันบดบังจึงทำให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นและแปรเปลี่ยนสิ่งที่ดีงามของธรรมชาติให้กลายเป็นความเห็นแก่ตัว

โลกทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนอกไปจากการปรุงแต่ง… อ่านต่อ