ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

การปฏิบัตินั้น โดยภายในแล้ว จงเฝ้าระวังรักษาใจของตน เรียนรู้แก้ไขปรับปรุงตนเอง ทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่เสมอ
ส่วนภายนอกไม่ต้องอะไรมากหรอก ให้ปฏิบัติกับทุกๆคน ทุกๆชีวิต ด้วยความรักความปรารถนาดี มุ่งเสียสละตนเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข

แค่นี้เธอก็จะมีความสุขในปัจจุบัน และเกิดการพัฒนาขึ้นเองไปเรื่อยๆ

— อาจารย์หมอ

Comments are closed.