ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

มนุษย์เราชอบฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 3 สิ่ง จึงทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่เป็นประจำ ซึ่ง 3 สิ่งนั้นคือ

  1. เราชอบหลงคิดว่าเราเข้าใจคนอื่น
  2. เราชอบหวังให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
  3. เราชอบหลงว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้

แทนที่จะทำให้ตัวเองทุกข์เช่นนั้น เราควรจะทำในสิ่งตรงข้ามคือ

  1. จงศึกษา ทำความเข้าใจตนดีกว่า
  2. อย่าได้หวังให้ใครเข้าใจเราเลย เราเองยังเข้าใจตัวเราไม่ดีพอเลย
  3. จงคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าที่จะไปเปลี่ยนคนอื่น

— อาจารย์หมอ

Comments are closed.