มาดูแลสุขภาพรับปีใหม่กันเถอะ

มาดูแลสุขภาพรับปีใหม่กันเถอะ

การดูแลสุขภาพของตนเป็นการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งในหมวดของการ ดำรงตนให้ถูกต้อง เพื่อรักษาเพื่อนที่ดีที่สุดของเราให้อยู่กับเรานานๆ เพื่อการทำประโยชน์ต่อไปให้มากที่สุด เราจึงต้องหักห้ามใจ ควบคุมตนเอง ระงับความอยาก และฝืนความเกียจคร้าน ใครทำได้ ก็จะบังเกิดผลดีกับตนเอง ลองพิจารณาข้อปฏิบัติง่ายๆในการดูแลตนเอง 20 ข้อนี้ดู เราทำได้หรือเปล่า หากรู้สึกว่ามันยาก แน่ใจหรือว่าจะละกิเลสตัณหาของตนได้

https://authoritynutrition.com/20-tips-to-lose-belly-fat/

— อาจารย์หมอ

Comments are closed.