ความสุข ความทุกข์

ความสุข ความทุกข์

ความสุข ความทุกข์ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่คนเราเสกสรรปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น จะยึดมั่นถือมั่นอะไรมันไม่ได้
เมื่อเราคิดดี ทำดี พูดดี เราก็มีความสุข
เมื่อคิดไม่ดี ทำไม่ดี พูดไม่ดี เราก็มีความทุกข์

ในเมื่อทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเราเองและยึดมั่นอะไรไม่ได้ ก็จงพากเพียรเจริญแต่สิ่งที่ดีงามเถิด เพื่อให้ทุกๆคนรวมทั้งตัวเราเองมีความสุข

—อาจารย์หมอ

Comments are closed.