สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่มาถึง เราควรจะตระหนักให้ดีว่า ชีวิตเราได้หมดไปแล้วอีกหนึ่งปี และความตายก็ได้เข้ามาใกล้เราอีกหนึ่งปี จงถามตัวเองว่า

เราได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรบ้าง?
เราได้พัฒนาตัวเราอะไรบ้าง?
เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับผู้อื่นบ้าง?
เราเตรียมพร้อมสำหรับความตายแค่ไหน?

ปีๆ ผ่านไป ขอจงอย่าได้ประมาทนอนใจในชีวิตเลย
ขอให้มุมานะขยันหมั่นเพียรที่จะทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น และละทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
และขอให้ทุกคนเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป

 

อาจารย์หมอ

Comments are closed.