พากเพียรไว้เมื่อมีโอกาส

พากเพียรไว้เมื่อมีโอกาส

ผลหนึ่งของการปฏิบัติธรรมก็คือ
การยอมรับโลกตามเป็นจริง
และสามารถสอดคล้องกับมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

แต่การที่คนเราจะยอมรับเช่นนั้นได้ มันไม่ใช่ง่าย มันขึ้นอยู่กับความหลงที่เขายึดและกำลังบารมีที่เขามี

ดังนั้นเราจึงต้องพากเพียรเสริมสร้างบารมีเพื่อให้มีกำลังพอที่จะสอดคล้องกับความจริงของโลกให้ได้

อยู่ดีๆ จมโลกจมกิเลสอยู่ จะให้มายอมรับได้มันยาก
ยิ่งสำหรับบางคนต้องให้ทุกข์จนย่ำแย่เสียก่อนถึงจะยอม

ดังนั้นเมื่อเรายังพร้อม ยังมีโอกาส จึงควรสร้างบารมีให้มันเข้มแข็ง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียว แต่เพื่อโลกนี้ด้วย

Comments are closed.