จุดสำคัญ

จุดสำคัญ

จุดสำคัญของการปฏิบัติคือ
ทำซ้ำๆมากๆบ่อยๆ ในเรื่องนั้นๆ
จนกิเลสมันถูกถอนออก
ไม่ใช่ไปหน้าไปเรื่อย
ของเก่าก็หมักหมมอยู่อย่างนั้น

จำไว้
กินข้าวทีละคำ
ทำไปทีละอย่าง
จับให้มั่น คั้นให้ตาย

ทำอะไร รู้อะไร
ต้องเอาให้เกิดผล

อย่าประมาทนอนใจ
ทำอะไรแบบสุกเอาเผากินเด็ดขาด
เพราะ มันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย
กับการเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาของเธอ

Comments are closed.