โลกหมุนไปด้วยอำนาจกิเลส ยิ่งหมุนก็ยิ่งเสื่อม จิตใจมนุษย์ยากที่จะพ้นกระแสของโลกได้ หากไม่ตั้งใจฝึกฝน

แล้วสมัยนี้จะมีสักกี่คนที่จะพยายามฝึกจิตของตน อย่างดีก็มีแต่ผู้ฝึกนิดฝึกหน่อย ก็หลงประมาทนอนใจ

เมื่อเป็นเช่นนั้น คนส่วนใหญ่จึงย่อมแสดงออกไปตามอำนาจกิเลสที่ผลักดัน ซึ่งมีแต่จะวิตถารมากขึ้นๆ

มันเป็นธรรมดาอย่างนี้เอง

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฝึกจิตของตน ก็เพื่อยอมรับและไม่ทุกข์กับความเป็นธรรมดาของโลก แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่พอจะฝึกได้ต่อไป

ส่วนชีวิตยังที่ฝึกไม่ได้ เขาย่อมหมุนไปตามกระแสกรรมของเขา แล้ววันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยของเขาพร้อม เขาก็จะตื่นขึ้นและเริ่มพัฒนาตน

มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อีกเหมือนกันไม่ว่ากับคนหรือสัตว์

Comments are closed.