กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

ยามเมื่อมีคนกลั่นแกล้ง ดูถูกเหยียดหยาม เบียดเบียน หรือให้ร้าย จงมองเค้าเป็นดั่ง กัลยาณมิตร ผู้กำลังชี้ให้เราเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่ยังมีอยู่ในตัวเรา

อย่าหลงมองว่าเขาคือศัตรู คือผู้เบียดเบียน คือผู้ทำร้ายเรา
เพราะหากเรามองเช่นนั้น
นั่นเป็นความหลง เป็นความโง่เขลา เป็นความอ่อนแอทางจิตวิญญาณของเราเอง ซึ่งมีแต่จะทำให้เราทุกข์

จำไว้ว่า เค้าคือผู้ที่ช่วยคนตะกอนที่นอนเนื่องในตัวเราออกมาให้เราเห็น ให้เราเรียนรู้ เพื่อปล่อยวางมัน หากไม่มีเขา ไม่มีสถานการณ์นี้ เราก็คงไม่เห็นกิเลสตัวนี้ของเรา

ดังนั้น ยามเมื่อกระทบกับสถาณการณ์ร้าย ๆ เช่นนั้น ให้หันมาเรียนรู้ที่ตัวเรา อย่าปล่อยใจไปปรุงแต่งมุ่งร้ายคนอื่น แต่ให้ดูใจที่มันหวั่นไหว ใจที่ดีดดิ้น ภายในของเราเอง

ให้ตระหนักไว้เถิดว่า นั่นล่ะกิเลสมันกำลังจะพยายามลากเราออกไปจากความสงบสุข เพื่อทำให้เราทุกข์

เมื่อสงบได้ท่ามกลางอารมณ์เช่นนั้น ไม่ใช่ต้องรีบให้มันดับ ไม่ใช่มันต้องไม่เกิด
แค่เพียงเมื่อเราสามารถตั้งมั่นอยู่บนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มันก็จะผ่านมาผ่านไปของมันเอง

เมื่ออดทนเผชิญกับมันเช่นนี้ ด้วยการยอมรับ และเรียนรู้ เราจะเกิดปัญญาเข้าใจกิเลสตัวนี้ได้มากขึ้น จนอิสระจากมันได้ในที่สุด

นี่คือ หนทางของวิปัสสนา
คือหนทางของโพธิจิต

Comments are closed.