สุขจากข้างใน

สุขจากข้างใน

การทำให้ชีวิตมีความสุขออกมาจากข้างใน มันไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอก

กิเลสมันชอบพึ่งพิง ชอบปรารถนาในอนาคต อยากในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่ความพึงพอใจในปัจจุบัน
พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
พึงพอใจกับทุกสิ่งทุกสถานการณ์ที่ตนประสบในปัจจุบัน
นั่นคือ ความสุขที่ออกจากภายในของเราเอง

ซึ่งปัจจัยสำคัญ ก็คือ
ความรักความเมตตาต่อทุก ๆ คนที่เธอพบ
เห็นคุณค่าในทุก ๆ สิ่งที่เธอประสบ
ด้วยใจที่อิ่มเอิบและพึงพอใจ

Comments are closed.