See beauty in everything

See beauty in everything

See Beauty in everything…..

การมองให้เห็นความสวยงามในทุกๆสิ่ง
คือการมองให้เห็นสองด้าน

ปกติคนเราจะชอบมองอะไรด้านลบ แล้วก็จมอยู่ในคุณค่าลบนั้น
จิตใจก็หดหู่ หม่นหมอง และเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์

เราจึงต้องหัดที่จะมองอะไรๆที่ลบนั้น ในด้านบวกของมันบ้าง
ไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่ต้องเป็นการมองให้เห็นตามเป็นจริง อย่างที่มันเป็นจริงๆ

และบางครั้งคนเราก็ชอบที่จะมองอะไรในแง่ดีเกินไป จมอยู่แต่ในความสวย ความดีนั้น
จนมองไม่เห็นด้ายลบ ด้านไม่ดีของมัน
ผลก็คือประมาท และความพลาดพลั้งก็จะเกิดขึ้น

เราก็ต้องหัดที่จะมองให้เห็นความจริงในด้านลบ ด้านไม่ดีของมันด้วย ตามที่มันเป็นจริง
เพื่อจิตใจจะได้ไม่เอนเอียงไปอีกเช่นกัน

สมมุติทั้งหลายในโลก มันมีสองด้านทั้งนั้น
หากเราเห็นได้ทั้งสองด้าน แทนการจมอยู่แต่ด้านเดียว
จิตใจเราจะสงบ เป็นกลาง และตัณหาไม่อาจปรุงแต่งจิตได้

เมื่อเป็นเช่นนี้
เราจะมีโอกาสเห็นความจริงที่ลึกลงไปอีกว่า
ทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัย
ความดี ความไม่ดี สวย ไม่สวย บวก ลบ ล้วนเป็นผลแห่งการปรุงแต่งของจิต
ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตาม กาล เทศะ บุคคล
หาความเที่ยงแท้อะไรมิได้ ไร้แก่นสาร และเป็นเพียงแค่มายาที่จิตสร้างขึ้น

เมื่อเราเห็นแจ้งในความจริงเช่นนี้
จิตจะเป็นอิสระ นอกเหนือความหมายและคุณค่าใดๆทั้งสิ้น
จิตเบาโปร่ง โล่ง เบิกบาน
แล้วเมื่อนั้นล่ะ

เราถึงจะเห็นทุกๆสิ่ง เป็นสิ่งสวยงาม น่ารัก น่าทะนุถนอม ทรงคุณอันยิ่งแก่เรา ได้จริงๆ

Comments are closed.