ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

หากเธอใช้มายาค้นหามายา เธอย่อมพบแต่มายา

หากเธอใช้มายาขจัดมายา การขจัดนั้นย่อมเป็นเพียงมายา

หากเธอไม่ใช้มายาค้นหามายา เธอย่อมไม่มีทางพบมายา

หากเธอไม่ใช้มายาขจัดมายา เธอย่อมตกใต้อำนาจของมายา

แม้เธอพบมายา การพบนั้นย่อมเป็นเพียงมายา

แม้เธอขจัดมายา การขจัดนั้นก็เป็นเพียงมายาอีกเช่นกัน

นี่คือหนทางแห่งการปฏิบัติที่ใจของเธอ

 

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.