ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

ระวังให้ดีนะ!

ไอ้ความติดดีของคนเรานี่ มันแยบยลดีนัก

มันชอบอ้างกับเราว่าทำเพื่อผู้อื่น ทำด้วยความปรารถนาดี
แต่มันกลับแฝงไว้ด้วยความอยากโก้ อยากดี อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งเราดี ภายใน

ไปๆ มาๆ มันเลย ไม่ได้แม้ประโยชน์ท่าน และเสียทั้งประโยชน์ตน

เรียกว่า ขาดทุนย่อยยับ

เพราะฉะนั้น จึงต้องระวังใจของเราให้ดี อย่าให้กิเลสมันหลอกเอานะ

อาจารย์หมอ

Comments are closed.