ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

จงทำทุกๆขณะของเราให้ทรงคุณค่า
ไม่ว่าเราจะทำอะไร เรื่องของโลก หรือเรื่องของธรรม
จงทำด้วยจิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน และ Enjoy กับมัน
เห็นในคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เรากำลังกระทำ
ใช้ปัญญาเรียนรู้แก้ไขปรับปรุง ด้วยจิตที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งผลให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เปิดใจรับอุปสรรคทั้งหลายที่จะทาโถมเข้ามา ด้วยความเข้าใจแจ้งชัดว่า “นั่น! มันเป็นธรรมดาของการทำงาน และมันเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้น”

จงอย่าทำงานด้วยความซังกะตาย เบื่อหน่าย ทำเพราะหน้าที่บังคับ ขาดความรักความใส่ใจในสิ่งที่ทำ หากทำเช่นนั้น เรามีแต่จะขาดทุน

จงจำไว้ว่า…
ปัญหามันไม่มีหรอก มันมีแต่ตัณหาของเราเท่านั้น
หากเราฉลาดที่จะมองเห็นและใช้คุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุข

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.