Browsed by
Tag: อย่าประมาท

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่มาถึง เราควรจะตระหนักให้ดีว่า ชีวิตเราได้หมดไปแล้วอีกหนึ่งปี และความตายก็ได้เข้ามาใกล้เราอีกหนึ่งปี จงถามตัวเองว่า

เราได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรบ้าง?
เราได้พัฒนาตัวเราอะไรบ้าง?
เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับผู้อื่นบ้าง?
เราเตรียมพร้อมสำหรับความตายแค่ไหน?

ปีๆ ผ่านไป ขอจงอย่าได้ประมาทนอนใจในชีวิตเลย… อ่านต่อ