ทุกข์ทำไม แค่ใจมันหลอน

ทุกข์ทำไม แค่ใจมันหลอน

Book Cover: ทุกข์ทำไม แค่ใจมันหลอน

มันไม่ใช่สิ่งอื่น
มันตัวเราเองต่างหากที่หลอกตัวเราเอง
หากเราเข้าใจจิตของเราอย่างแจ่มแจ้ง
เราจะเห็นเลยว่ามันขยับ
แล้วมันก็จะมีการหลงความหมาย
การให้คุณค่าสร้างความพอใจหรือไม่พอใจขึ้น
แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไล่ไปเรื่อย ๆ...

Published:

Comments are closed.