REMIND DHARMA

REMIND DHARMA

หัดลองสังเกตดูสิ ขณะที่เธอกำลังเห็นอยู่นี่ มันมีภาพอะไรอยู่บ้างที่เธอกำลังเห็น
มากมายเลยใช่มั๊ย
แล้วทำไมเธอถึงสนใจเพียงภาพใดภาพหนึ่งล่ะ

แล้วเธอลองสังเกตดูสิ ขณะที่เธอกำลังได้ยินอยู่นี่ มันมีเสียงอะไรอยู่บ้างที่เธอกำลังได้ยิน
มากมายเลยเช่นกันใช่มั๊ย
แล้วทำไมเธอถึงสนใจเพียงเสียงใดเสียงหนึ่งล่ะ

แล้วเธอลองสังเกตดูอีกสิ ขณะที่เธอกำลังสัมผัสอยู่นี่ เธอกำลังสัมผัสอะไรอยู่บ้างทางผิวหนังของเธอ
มากมายเลยอีกเช่นกันใช่มั๊ย
แล้วทำไมเธอถึงสนใจเพียงสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งล่ะ

ทำไมมันเป็นเช่นนั้น

ทำไมเธอถึงสนใจเพียงการรับรู้อะไรอันใดอันหนึ่ง
ทั้งๆที่มันมีมากมายในขณะนี้

มันไม่ใช่เพราะจิตของเธอเอง
ปรุงคุณค่าความหมายขึ้นเอง
แล้วก็พุ่งเข้าไปยึดมันเอง
หรอกหรือ?

และแม้ขณะนี้เลย
มันก็หลุดกันเอง
วางอยู่แล้วในตัวมันเอง
อิสระสมบูรณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วในตัวมันเอง
โดยไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความฟุ้งปรุงแต่งของเธอเลย

มันน่าอเนจอนาถใจแค่ไหน
ที่พวกเรา ล้วนหลงไปตามมายาของจิตของเราเองทั้งนั้น
แล้วก็ก่อเรื่องให้กับตนเองทุกข์ไปเปล่าๆ
แถมบางคนโง่หนัก
เลยไปเบียดเบียนผู้อื่นเสียอีก
ทั้งๆที่ทั้งหมด เธอวิปลาศไปเองเท่านั้น

เจริญธรรม

Comments are closed.