สวัสดีปี 2564

สวัสดีปี 2564

เริ่มสมมุติใหม่ 2564

‘โลกทั้งใบ ปรากฏมีได้เพราะใจรับรู้

เมื่อรับรู้ จิตก็ปรุงแต่งความหมายและคุณค่าขึ้น ตามสิ่งที่มันฝังจำไว้

แล้วก่อนที่จะรับรู้ มันมีความหมายใดๆอยู่รึเปล่า?

และเมื่อขณะที่รับรู้ มันมีความหมายและคุณค่าจริงอย่างนั้นหรือ?

แล้วใยเราถึงได้ไหลตามหรือขัดแย้งกับมันเล่า?

เมื่ออิสระได้จากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย ที่ใจสร้างขึ้น

ชีวิตก็จะพบความสุขที่แท้จริง’

Comments are closed.