เมื่อเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นดังใจ

เมื่อเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นดังใจ

สรุปให้ฟังอีกที เมื่อพวกเราเจอกับวิกฤติหรือสิ่งที่ไม่เป็นดังใจ

1. ยอมรับสิ่งร้ายๆทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต

2. อย่าให้อารมณ์หรือกิเลสทั้งสาม (ความขุ่นเคือง ความอยาก ความถือตัวถือตน) เข้าครอบงำจิตใจ หากมันเกิดขึ้น(ซึ่งมันเป็นความเคยชินเดิมๆ) ไม่ต้องไหลตามไม่ต้องขัดแย้ง แค่เข้าใจ แล้วปล่อยให้มันผ่านไปของมันเอง

3. มองในมุมใหม่ มุมที่สร้างสรร มุมที่จะเกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายที่ดีกว่า อย่าจมอยู่ในความคิดแคบๆที่ตนโง่สร้างไว้

4. ตั้งใจให้มั่น แน่วแน่ พากเพียร ทุ่มเท อดทน ใช้สติปัญญาและพลังทั้งหมดของชีวิต เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

Comments are closed.