ที่ผ่านมา อาจมีหลาย ๆ ครั้งที่ชีวิตของเรามีความสุข สมหวัง ราบรื่น
แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องผิดหวัง ขัดเคือง อึดอัด และหวาดวิตก
แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงชีวิต เป็นทางดำเนินของชีวิต เป็นปกติธรรมชาติของชีวิต
ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ไม่มีชีวิตใดที่จะราบรื่นไปเสียทุกอย่าง

มีความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตอย่างหนึ่งว่า
ช่วงเวลาที่ดีที่เป็นสุข มักทำให้คนเราประมาทนอนใจ อ่อนแอ และเกียจคร้าน
แต่ช่วงเวลาที่วิกฤต กดดัน บีบคั้น กลับทำให้คนเราเข้มแข็ง อดทน และพัฒนาตนเอง

ในท่ามกลางวิกฤตนี้ จึงอยากให้พวกเราเข้าใจชีวิตให้ถูก และใช้มันเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการพัฒนาตน
จงมองให้เห็นว่า ธรรมชาติกำลังให้บทเรียนที่พิเศษกับเราอีกครั้ง เพื่อให้ชีวิตของพวกเรา ได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น

ความกลัวนั้นก็มีข้อดีของมันอยู่
มันจะทำให้เราไม่ประมาท มีสติ ตื่นตัว ระมัดระวัง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปัญญา
แต่หากเราต่อเติมมัน ปรุงแต่งมันมากเกินไป มันก็จะกลายเป็นความหวาดวิตก ซึ่งจะทำให้เราทุกข์

ความกลัวหรือสิ่งน่ากลัวทั้งหลาย จึงไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ
มันขึ้นอยู่กับว่า เราจะฉลาดที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

การไม่คลุกคลี เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ใช่ความอึดอัดบีบคั้น เสียอิสระภาพ แต่กลับเป็นโอกาสที่ดี
นอกจากจะได้พักผ่อน ไม่ไปรับโรค และไม่เป็นตัวแพร่กระจายโรคเสียเอง
มันยังเป็นโอกาสให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้ตั้งหลักที่จะฝึกตน ทบทวนตัวเอง เรียนรู้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้น

เมื่อรับรู้ข่าวคราว และเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น
จงแปรเปลี่ยนมันเป็นความรักความเห็นอกเห็นใจ แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ประสบเหตุการณ์นั้น
ปรับเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกรุณา หาทางที่จะช่วยเหลือจุนเจือ ผู้อื่นและสังคมตามสติกำลังของตนต่อไป

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่าเลวร้าย ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์การปรุงแต่งของเราเองในอดีต
มันไม่ได้มีค่าแท้จริงเช่นนั้นอย่างเดียว ด้านเดียว
หากเราจมเข้าไปอยู่ในมิติเดียวแห่งการปรุงแต่งนั้น เราก็มืดบอดและเผาตัวเองด้วยความเห็นนั้น
ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถออกมาจากความทุกข์ได้
แต่หากเรารู้จักสงบใจ และถอยออกมาสักหน่อย มองในมุมมองที่แตกต่าง และเป็นประโยชน์กว่า
เราก็จะพ้นออกจากความทุกข์ที่เผารนอยู่นั้น ได้อย่างง่ายดาย

จงยอมรับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต เพราะทุกสิ่งเป็นพรที่ประทานจากพระแม่แห่งธรรมชาติ
เราเพียงเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ อย่าเอามันมาก่อโทษภัยแก่ตนเอง
แล้วปรับเปลี่ยนมันให้เกิดประโยชน์แก่ผู่อื่นต่อไป ด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดี

จงเริ่มต้นวันร้าย ๆ ที่เรากำลังหวาดระแวง ด้วยความรักความเมตตตาและความเห็นอกเห็นใจ
ไม่มีคนเลวร้ายที่เราต้องรังเกียจ ไม่มีศัตรูที่เราต้องกำจัด ไม่มีคู่แข่งที่เราต้องเอาชนะ
ทุกคนล้วนคือเพื่อนที่อยู่ในเรือลำเดียวกัน เรือของพวกเราทุกคนที่จะฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
จงรักและปรานาดีต่อกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แล้วทุกวันแห่งวิกฤติ จะกลายเป็นวันแห่งความรักและความสุข

ขอบุญกุศลที่อจ.ได้บำเพ็ญมา จงช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทุกคน

อจ.หมอ

Comments are closed.