สี่สิ่งยากในการปฏิบัติ

สี่สิ่งยากในการปฏิบัติ

  1. ทำความเข้าใจธรรมให้ถูกต้อง
  2. ศรัทธา ขยันพากเพียร และอดทนพิสูจน์ธรรมนั้น
  3. ทำให้เกิดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้
  4. ดำเนินต่อเช่นนั้นในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ

ซึ่งเครื่องฉุดรั้งที่สำคัญมี่อยู่สอง คือ

  1. การเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ แต่กลับเห็นสิ่งเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
    และ
  2. มัวเสียเวลาไปกับสิ่งไม่เป็นสาระ

ซึ่งสิ่งไม่เป็นสาระมิใช่แค่เพียงเรื่องโลกๆเท่านั้น แต่มีอยู่แม้ในขั้นตอนการศึกษาปฏิบัติด้วย

ดังนั้น ปีใหม่นี้ จึงขออวยพรให้ทุกคนผ่านสิ่งยากทั้งสี่และดำเนินตนให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งไม่เป็นสาระอยู่เลย

Comments are closed.