จงทุ่มเท

จงทุ่มเท

ตั้งใจปฏิบัติให้จริง
ศึกษาและจดจำสิ่งที่สอนไปให้ดี

ชีวิตนี้สั้นนัก ใครจะรู้ว่าตัวจะตายเมื่อไหร่
เรามีวาสนาได้มาพบพุทธศาสนาแล้ว อย่าให้ต้องกลับไปมือเปล่า

ความสุขความทุกข์ในชาตินี้ล้วนเป็นสิ่งน้อยนิด
แต่ความทุกข์ในอนาคตชาตินั้นมากมายและรุนแรงยิ่งนัก
เราเตรียมเสบียงพร้อมรึยัง ที่จะเผชิญมัน

อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า เพียงเพราะความห่วงกังวลกับสิ่งไม่มีสาระของโลก

จงทุ่มเทหมดใจเพื่อการปฏิบัติเถิด
แล้วผลที่ได้ จะยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งที่เราจะคาดคิดได้

Comments are closed.