ความยิ่งใหญ่ของสิ่งเล็กๆ

ความยิ่งใหญ่ของสิ่งเล็กๆ

สิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องเกิดไปจากสิ่งเล็กๆ

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ย่อมเกิดจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆไปก่อน

จงพากเพียรสร้างสมกุศลเหตุปัจจัยไปทีละน้อย
ความรู้แจ้งอันสูงสุดย่อมเกิดขึ้นได้ในที่สุด

Comments are closed.