กว่าจะรู้ตัว…

กว่าจะรู้ตัว…

มนุษย์สมัยนี้ ล้วนตั้งอยู่บนความประมาท
ชอบทำตัวเหมือนกับ

เจ้าของจะไม่ตาย
ทุกอย่างคงจะราบรื่น
ความสุขคงไม่จางหาย
ความพลัดพรากคงไม่มี
สิ่งที่คิดคงสมหวัง
สิ่งที่มีคงไม่สูญ
ความเจ็บป่วยคงไม่เกิดขึ้น
ความตายคงอีกนาน

แล้วก็ปล่อยตัวเพ้อฝันละเมอไปกับมายาทั้งหลาย ที่ตนหลงปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งสิ้น

กว่าจะรู้ความจริง ก็สายไปเสียแล้ว…

Comments are closed.