ระวังขาดทุน!

ระวังขาดทุน!

ระวังนะ
กิเลสสมัยนี้มันเก่ง

มันชอบเอาความดีมาอ้าง
บ้างก็เอาธรรมะชั้นสูงมาอ้าง
เพื่อจะได้ทำอะไรตามความอยากของตัวเอง
มันก็มีแต่ขาดทุนเท่านั้น

ความดีก็ไม่เกิด
ธรรมก็ไม่เจริญ
มีแต่กิเลสงอกงามเท่านั้น

Comments are closed.