ชีวิต คือ โอกาสในการเจริญเติบโต

ชีวิต คือ โอกาสในการเจริญเติบโต

ชีวิต คือ โอกาสในการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต คือ การพัฒนา
การพัฒนา คือ การภาวนา
การภาวนา คือ การข้ามอุปสรรค
อุปสรรค คือ ข้อผิดพลาดทั้งหลายที่เรายังมีอยู่

ชีวิตที่ไม่พัฒนา คือ ชีวิตที่จมอยู่ที่เดิม ไม่เติบโต ไม่ก้าวหน้า ไม่เป็นมงคล
สังสารวัฏ คือ ความผิดพลาดของชีวิต
การหลงติดอยู่ในสังสารวัฏ คือ การติดอยู่ในความผิดที่ซ้ำซาก
การติดจมอยู่ในความผิดพลาด ทำให้เกิดทุกข์
การภาวนา คือ การข้ามอุปสรรค
การจะข้ามอุปสรรคได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลายที่เรามี
เมื่อข้ามอุปสรรคและกับดักทั้งหลายได้หมด ชีวิตก็จะเติบโตถึงที่สุด

ชีวิตที่เติบโตถึงที่สุด คือชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่สุด ทรงคุณค่าที่สุด

ดังนั้น ปีใหม่นี้
ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจมั่น
อดทน ขยันหมั่นเพียร
สำรวจ เรียนรู้ แก้ไข ข้อผิดพลาดของตน
ปรับปรุงตน พัฒนาตนให้ยิ่งๆขึ้นไป จนสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์สูงสุด แก่โลกทั้งสามต่อไป

Comments are closed.