ผู้ฉลาด

ผู้ฉลาด

อุปสรรคไม่ใช่เครื่องขวางกั้น
แต่อุปสรรค
เป็นเครื่องช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น
ฉลาดขึ้น
และพัฒนาขึ้น

คนเขลาคนอ่อนแอ ชอบเอาอุปสรรคนั้นมาฝังกลบตัวเอง
แต่ผู้ฉลาดและเข้มแข็ง กลับใช้มันเป็นบันได ที่จะก้าวขึ้นๆ ให้ไปถึงเป้าหมายในที่สุด

Comments are closed.