รากฐานสำคัญ

รากฐานสำคัญ

คนเรา
จะทำอะไรให้สำเร็จได้
เธอจะต้องมีความรักในงานนั้น

จะ Deal กับคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เธอต้องมีความรักในคนๆ นั้น

จะดำเนินจิตไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดได้ เธอก็ต้องมีความรักในสรรพสัตว์ทั้งปวง

ความเกลียดชังเป็นพลังแห่งการทำลายล้าง
มันไม่สามารถทำให้ใครมีความสุข เบาขึ้น หรือพัฒนาไปได้

โลกจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข ก็เพราะมีความรักความเมตตาเป็นรากฐาน

นักปฏิบัติ จึงควรดำเนินตนให้ถูกทาง
อย่าได้หลงสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในจิตใจตน

แล้วความเกลียดชังเป็นการแสดงออกของอะไรเล่า
มันก็เป็นการแสดงออกของมานะของคนๆนั้น นั่นเอง

Comments are closed.