ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

คนเรามันเริ่มจากความหลง
ดังนั้นมันจึงต้องเรียนรู้

เริ่มแรก มันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจให้ได้เสียก่อน

ต่อไปก็ต้องเรียนรู้จากของจริง ให้รู้จริงเห็นจริง รู้เท่าทันปัจจุบันธรรมที่ปรากฏ

เมื่อรู้เท่าทันได้ ก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับมันให้เป็น
สิ่งใดควรละ ก็ละให้ได้
สิ่งใดควรเจริญก็เจริญให้ได้

การเรียนรู้เพื่อรื้อถอนกิเลส มันจึงต้องผ่านให้ได้อย่างน้อยสามขั้นนี้ หากยังไม่ครบ ก็อย่าวางใจ

และที่สำคัญ

ไม่ว่ากิเลสตัวไหนๆที่เรามี
เราจะจัดการมันได้จริง ก็ต้องผ่านทั้งสามขั้นนี้ และผ่านทุก ๆ ตัว

เพราะฉะนั้น
จงพากเพียรกันให้มากเถิด
กิเลสไม่เคยอ่อนข้อให้ใคร
และเวลาก็หมดลงไปทุกที ๆ
อย่ามัวนอนใจเพียงแค่กับธรรมจำ ที่เราได้อ่านได้ฟังจากผู้อื่นเลย
มันทำอะไรกิเลสเราไม่ได้หรอก

 

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.