ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

การภาวนามันเริ่มที่

การมองตน
สำรวจตน
เข้าใจตน
แก้ไขปรับปรุงตน
ด้วยตัวเธอเอง

แล้วเธอถึงจะสามารถพ้นจากความยึดติดในความเป็นตัวตนได้
นี่ล่ะ! คือปากทางแห่งความพ้นทุกข์

 

อาจารย์หมอ

Comments are closed.