ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

พบสิ่งดีในตน ทำไมต้องหลงภูมิใจ
พบสิ่งไม่ดีในตน ทำไมต้องหลงไม่พอใจ

พบบวกทำไมต้องเข้าไปหา
พบลบทำไมต้องผลักไส

ทั้งหมด มันไม่ได้มีอะไร
นอกจาก การที่เราได้เรียนรู้

เมื่อรู้แล้ว
สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็ละซะ
สิ่งใดเป็นประโยชน์ก็เจริญซะ

มันก็เท่านั้นเอง

 

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.