ไฟล์เสียงคำสอน (สำหรับสมาชิก)

ไฟล์เสียงคำสอน (สำหรับสมาชิก)

ขอความร่วมมือในการอ่านและปฏิบัติตาม:

ไม่อนุญาตให้ Download ไปทีละมาก files แต่ให้โหลดเฉพาะไฟล์ที่สนใจ (โดยดูจากชื่อไปก่อน) สัก 4-5 ไฟล์ นำไปศึกษาให้เข้าใจ แล้วค่อยกลับมาโหลดใหม่ อีก 4-5 ไฟล์ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะเกิดผล

ไฟล์เสียงคำสอนทุกไฟล์สามารถใช้ดาวน์โหลดเพื่อรับฟังส่วนตัวได้เท่านั้น กรุณาอย่านำไป copy หรือเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง Social Media หากมีผู้สนใจท่านสามารถช่วยแนะนำให้ผู้สนใจทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์เข้ามาโดยตรง เนื่องจากทางทีมงานตัองการกลั่นกรองเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติจริง ๆ เท่านั้น

“โหลดไปมาก ไม่รู้จักฟัง ก็บาป
ฟังแล้วไม่พิจารณาให้ดีก็ไม่เข้าใจแจ้งชัด
เข้าใจแล้วไม่นำไปปฏิบัติก็ไม่เกิดผล”

  1. คู่มือชีวิตและการพัฒนาจิตญาณ
  2. ชุดปี 2022
  3. ชุด 46 คำสอนปีใหม่ 2021 (ปี 2020-21)
  4. ชุดปี 2021
  5. ชุดปี 2020
  6. ชุดปี 2019
  7. ชุดปี 2018
  8. ชุดปี 2017
  9. ชุดปี 2016
  10. ชุดปี 2015

หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้งานบนมือถือ/แทปเลต แนะนำให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Mega” จาก App Store สำหรับ iPhone/iPad หรือจาก Google Playstore สำหรับ Android เพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลดและเปิดไฟล์เสียง สำหรับผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องลงแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมใด ๆ

* หน้าตาไอคอนแอพ