ไฟล์เสียงคำสอน

ไฟล์เสียงคำสอน

 1. 20/05/2016 – การมองเห็นตามเป็นจริง (1/5) – Download

   

 2. 20/05/2016 – การมองเห็นตามเป็นจริง (2/4) – Download

   

 3. 21/05/2016 – การมองเห็นตามเป็นจริง (3/5) – Download

   

 4. 22/05/2016 – การมองเห็นตามเป็นจริง (4/5) – Download

   

 5. 23/05/2016 – การมองเห็นตามเป็นจริง (5/5) – Download

   

 6. 28/05/2016 – สอดคล้องกับธรรมชาติให้ถูก – Download

   

 7. 29/05/2016 – สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ – Download

   

* หมายเหตุ:
 1. วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ ให้ทำการคลิกขวาที่ลิงค์ Download ของแต่ละไฟล์และเลือก Save Link As… เพื่อทำการบันทึกไฟล์ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. สำหรับสมาชิก กรุณา log in เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดตลอดปี รวมถึงชุดปีที่ผ่านมา