พรปีใหม่

พรปีใหม่

ปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายในชีวิต เป็นบททดสอบที่จะทำให้เราเกิดปัญญาและความเข้มแข็ง ถ้ารู้จักเปิดใจ เรียนรู้ และยอมรับมันด้วยความอดทน

จงมองให้เห็นความจริงว่า ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองปรุงแต่งทั้งสิ้น อย่าไปโทษใครหรือสิ่งใดเลย อย่าพยายามหลบหนี กลบเกลือน หรือเบี่ยงเบน
หากเรา รู้จักมองตน เรียนรู้ตน แก้ไขที่ตน ความทุกข์ก็จะมีวันหมดสิ้นได้

เราจึงต้องมีศรัทธา มุ่งมั่นจริงจัง และอดทนพากเพียรเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์

สิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อความพ้นทุกข์ ของนักปฏิบัติสมัยนี้คือ ความประมาทนอนใจ คิดว่าธรรมที่ตนรู้ ที่ตนมีนั้นมันจะคุ้มกะลาหัวตนได้ ……มันยังอีกไกล อย่าได้หลงเช่นนั้นเลย

มองให้เห็นให้ได้ว่า เป้าหมายของชีวิตไม่ใช่เรื่องทางโลกๆ แบบที่พวกเรามัวเมากันอยู่

การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสทองของการพัฒนาตนเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อผู้อื่นต่อไป

หากพิจารณาได้ ก็ตั้งใจปฏิบัติ อย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นก็ออกจากวังวนแห่งทุกข์นี้ไปไม่ได้

การเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ แต่การเดินตามค่านิยมของโลก เพื่อการได้ดีมีเป็น เกียรติ โก้เก๋ เพื่อสุขเสพ นั่นมีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์

ปีใหม่นี้คงไม่มีอะไรจะให้ นอกจากเตือนสติ
ใครที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปให้มันยิ่งขึ้น
ใครที่เกียจคร้านอ่อนแอ เหลาะแหละ ก็ขอให้ตั้งใจใหม่ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงจัง เดินไปในทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้ให้ถึงกันสักที

Comments are closed.