สุญญตา

สุญญตา

5. การแจ้งชัดในสุญญตา คือ การแจ้งชัดในมายาการของกระแสเหตุปัจจัย ด้วยสติปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง
ซึ่งสติปัญญาระดับนี้ ต้องเกิดจากการพัฒนาอย่างถูกวิธีมาตามขั้นตอน จากสุตตะ จินตา จนถึงภาวนา
มันจึงไม่ใช่แค่การอ่าน การท่องบ่น จดจำ หรือคิดพิจารณาด้วยเหตุผล
แต่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันขณะที่ปรากฏ อันนอกเหนือความคิดปรุงแต่งใดๆ

สุญญตา ไม่ใช่จิต สุญญตาเป็นปัญญา
สุญญตา ไม่ใช่ว่างแบบอวกาศ ว่างแบบไม่มีอะไร
แต่สุญญตา คือปฏิจสมุปบาท คือความเป็นมายาของกระแสเหตุปัจจัย
คือความว่างจากความเป็นตัวตนใดๆทั้งสิ้นที่เราหมายมั่นกัน

นี่คือปัญญาบารมีขั้นปรมัตถ์ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

Comments are closed.