รื้อถอนอวิชชา

รื้อถอนอวิชชา

6. ความรู้มากมาย บารมีมากมายที่สะสม ทั้งหมดก็เพื่อตัดขาดเยื่อใยที่กิเลสตัณหามันผูกมัดใจเราไว้

จงตระหนักไว้ให้ดีว่า

การปฏิบัติทั้งหมดไม่ใช่เพื่อความเป็นคนเก่ง คนดี คนพิเศษ หรือเพื่อความสุขส่วนตัว

พลังทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นก็เพื่อให้เกิดชัยชนะเหนือกิเลสที่ครอบงำจิตใจของเรามานานนับกัป

รากฐานแห่งกิเลสทั้งปวงคือ ความหลง, ความไม่รู้ คืออวิชชา

ดังนั้น จงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน เพื่อที่จะรื้อถอนอวิชชาความหลงทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราให้หมดสิ้น

อย่ามัวไปหลงจมอยู่กับสภาวะต่ำๆเตี้ยๆ ที่กิเลสสร้างสรรขึ้นมาลวงหลอก เช่น
ความสงบ ความสุข นิมิต ฤทธิ์ ความว่าง โปร่ง โล่ง เบา หรือปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดอะไรทั้งหลาย

หากเธอหลงติดใจยินดีอยู่ในสิ่งพวกนั้น เธอจะเสียเวลาไปอีกเนิ่นนาน

จงมุ่งหน้าจัดการกับกิเลสตัณหาของตน อันจะแสดงออกเป็นความผิดพลาด และมิจฉาทิฐิทั้งหลาย

นี่ถึงจะเป็นมงคลอันสูงสุด

Comments are closed.