สองด้าน

สองด้าน

ความแยบคายในธรรมคู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการพ้นทุกข์

เราต้องเรียนรู้ความจริงของทั้งสองข้าง ทั้งขาวและดำ ทั้งบวกและลบ ทั้งซ้ายและขวา ทั้งจิตและสิ่งถูกรู้

ข้างหนึ่งเป็นอย่างไร มีคุณมีโทษอย่างไร ในสถานการณ์ไหน เราจะต้องจัดการกับมันอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
อีกข้างหนึ่งเป็นอย่างไร มีคุณมีโทษอย่างไร ในสถานการณ์ไหน เราจะต้องจัดการกับมันอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

และทั้งสองข้าง ทั้งธรรมคู่ทั้งสอง ล้วนเป็นเพียงมายาของการปรุงแต่งอย่างไร

เราต้องเรียนรู้มัน ทำความเข้าใจมันให้มาก จนสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในมันทั้งสอง จากธรรมคู่หยาบจนถึงละเอียดสุด

นี่ คือวิถีแห่งมงคลอันยิ่ง

Comments are closed.