ความผิดพลาดสองประการ

ความผิดพลาดสองประการ

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอของมนุษย์ มีอยู่สองอย่าง คือ

  • ไม่รู้โลกตามเป็นจริง
  • และหลงยึดว่า สิ่งที่ตนคิดนั้นถูก และเป็นจริงเช่นนั้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์จึงจมอยู่กับความทุกข์อย่างหาทางออกไม่ได้
ยิ่งถ้าคิดแต่สิ่งไม่ดี คิดในฟากของความเสื่อม แล้วยังยึดอยู่เช่นนั้น
ก็ยิ่งทุกข์เผารน เผาไหม้เป็นทวีคูณ

ดังนั้น
นักปฏิบัติจึงควรเรียนรู้ พิจารณา และนำธรรมไปภาวนาด้วยความแยบคาย
ให้มีความสามารถพอที่จะเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง
และไม่หลงยึดติดในความหมาย คุณค่า และความคิดปรุงแต่งใดๆ
จิตถึงจะค่อยๆ ปลดตัวเองออกจากทุกข์
ตามลำดับของความแยบคายที่ตนได้พัฒนาขึ้นนั้น

Comments are closed.