ความติดดีของนักปฏิบัติ

ความติดดีของนักปฏิบัติ

ขอย้ำอีกทีปีใหม่ว่า

คนเราสมัยนี้ ชอบก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ก็ด้วยความติดดี คิดจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

จะปกป้องความดี ทั้งๆที่มันเป็นแค่ทิฐิมานะของตน

ชอบอ้างประโยชน์ แต่ก็หลงกลกิเลสของตนเองโดยไม่รู้ตัว

นักปฏิบัติ ควรหันกลับมามองตน แก้ไขตนจะดีกว่า

ส่วนผู้อื่น ก็ขอให้ปฏิบัติต่อเขาด้วยความรักความเมตตาเถิด

เท่านั้นมันก็ดีพอแล้ว

มันจะได้สร้างสรรค์ มากกว่าทำลาย

Comments are closed.