แม้โลกจะแตกสลาย…

แม้โลกจะแตกสลาย…

อาการหนึ่งของการหลุดพ้น ก็คือ

ยอมรับได้ทุกอย่าง

แม้โลกจะแตกสลาย แต่ใจก็มิได้หวั่นไหว

ไม่ว่าอะไรร้ายๆจะเกิดขึ้นแค่ไหน
ใจก็ยังคงอิสระ ดำรงอยู่ด้วยความรักความเมตตา และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

Comments are closed.