ภาระ

ภาระ

ถ้าอยากจะมีอะไร แล้วทำใจให้ไม่ยึดมั่นในสิ่งนั้นไม่ได้ ก็อย่ามีซะดีกว่า เพราะสิ่งที่อยากมีนั้น มันจะกลายเป็นสิ่งสร้างทุกข์ให้กับตน

ถ้าอยากจะมีอะไร แล้วไม่สามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ก็อย่ามีซะดีกว่า เพราะสิ่งที่อยากมีนั้น มันจะกลายเป็นภาระหนักหน่วงที่ต้องแบก ไปเปล่าๆ ฟรีๆ

ถ้าอยากมีอะไร แต่สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย อยากมีเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเท่านั้น
จงอย่าไปมีมันซะเลยดีกว่า
เพราะสิ่งนั้นจะกลายเป็นเชื้อไฟเผาเราให้เสื่อมลงๆ อย่างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดจะมีอะไร ด้วยเหตุด้วยผลที่พิจารณาดีแล้วว่าเป็นประโยชน์ และสามารถทำใจได้ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมัน ก็มีมันได้
แต่จงตระหนักไว้ให้ดีว่า
เรามีภาระที่ต้องดูแลรักษามัน และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า
แต่แม้กระนั้น วันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปในที่สุด

มีมาก ก็ต้องเป็นภาระมาก
ภาระมากก็ต้องทุกข์มาก
ไม่มีเลย ก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้
ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ชีวิตก็ไร้ค่า

จะมีหรือไม่มี จึงขึ้นอยู่กับจิตใจของตน ว่าเข้มแข็ง และฉลาดแค่ไหน
เพราะยังไงๆ เราก็มีมันไม่ได้จริงหรอก

Comments are closed.