ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

ถาม:
ทุกวันนี้ถ้าดูข่าวก็จะมีแต่คนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว จิตใจของเราควรเป็นอย่างไรต่อเหตุการพวกนี้
รับรู้ เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย วางเฉย ปล่อยให้เป็นเรื่องเวรกรรม ไม่โกรธแค้นชิงชัง ทำตัวเองให้ดีที่สุด

ตรงกันข้ามถ้าอึดอัดคับข้องใจ อยากให้คนชั่วรับโทษ เป็นห่วง กังวลอนาคต ประเทศชาติ ทุกข์ใจ ก็ไม่ใช่ท่าทีที่เป็นกุศล เป็นทุกข์เปล่าๆ ใช่ไหมคะ

ตอบ:
เรื่องเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นมากมายทุกวันทั่วโลก เราคงจะแก้ไขอะไรได้ไม่หมดทุกเรื่องหรอก หรืออาจทำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

ความเกลียดชัง โกรธแค้น มีแต่จะทำให้เราทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ และทำให้สังคมมันแย่ลง

โลกต้องอยู่ด้วยความรักความเมตตา มิใช่ความเกลียดชัง

หากเราต้องการจะมีความสุข ก็จงมองแต่สิ่งดีๆ เรื่องดีๆ อย่าไปจมอยู่กับเรื่องไม่ดีของคนอื่นเลย

มุ่งหน้าแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดี ทำตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น และเพียบพร้อมด้วยความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แล้วชีวิตเราจะมีความสุข และเป็นการแก้ปัญหาร้ายๆในโลกนี้โดยทางอ้อมอีกด้วย

มนุษย์ยุคนี้เป็นทุกข์และขัดแย้งกันมาก ก็เพราะถือคติกันว่า อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนี่ล่ะ
แต่ขณะที่คิดเช่นนั้น กลับปล่อยให้ข้อผิดพลาดของตนลอยนวลไม่ยอมแก้ไข
โดยหารู้ไม่เลยว่า แม้ดูว่ามันเป็นความคิดที่ดี แต่นี่คือทิฐิมานะของเราต่างหาก

คนเราชอบคิดหวังไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่กลับไม่ยอมทำในสิ่งที่เป็นไปได้ มันก็เลยมีแต่ทุกข์ๆเท่านั้น

Comments are closed.