การกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดคืออะไร?

การกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดคืออะไร?

การกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่ การที่เราจะต้องดันทุรังให้มันดีที่สุด ให้มันได้กำไรที่สุด ให้มันได้ผลประโยชน์มากที่สุด

มันคือการกระทำให้ดีที่สุดเท่าที่เหตุปัจจัยมันจะเกื้อกูล

มันพอเหมาะพอสมกับสถานการณ์
มันเต็มที่ แบบพอดีๆ

มันไม่ใช่การดิ้นรน ดันทุรัง
แต่ก็ไม่ใช่เกียจคร้าน เฉื่อยชา

มันเป็นความตื่นตัว เปิดกว้างสอดคล้อง ผลิกผันตามสถานการณ์
ไม่ใช่หลับหูหลับตา คับแคบ ด้วยทิฐิมานะ กิเลส ตัณหา แบบที่โลกเขาทำกัน

มันขับเคลื่อนด้วยความปล่อยวาง ไม่ใช่พุ่งไปด้วยความยึดติด

มันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น
ไม่ใช่เพื่อการได้ ดี มี เป็น แก่ใคร

มันจึงเรียบง่าย สงบเย็น อิสระ ไร้ความรุ่มร้อนเผารน

และที่สุด ก็ไม่มีอะไรให้ยึด ทั้งผู้กระทำ การกระทำ และประโยชน์นั้นเอง

 

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.