การให้โอกาส

การให้โอกาส

ทานหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยรู้จัก
เมื่อไม่รู้จักก็เลยไม่ค่อยทำ มัวแต่ไปทำทานหยาบๆภายนอกที่ให้ผลน้อย
ทานหนึ่งที่มีผลมาก มีผลลดมานะอัตตาของเราอย่างมาก และจะทำให้เรามีความสุข

ทานนั้นก็คือ การให้โอกาส

หากเธอรู้จักให้โอกาสผู้อื่น
ให้โอกาสที่เขาจะแสดงความคิดเห็นของเขา
ให้โอกาสที่เขาจะแสดงออกในแบบของเขา
ให้โอกาสที่เขาจะผิดพลาดได้
ให้โอกาสให้เขาปรับปรุงแก้ไขตนเอง
ให้โอกาสที่อะไรๆจะเกิดขึ้นก็ได้
หรือแม้กระทั่งให้โอกาสตัวเธอเอง
มันจะช่วยให้เธอสงบลง ไม่พุ่งพล่าน ไม่คับแคบ ลดมานะอัตตาของเธอได้อย่างดี และเธอจะมีความสุขมากขึ้น

Comments are closed.