ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

ผึ้งสามารถดอมดมและดูดน้ำหวานจากดอกไม้
ในขณะเดียวกันก็ช่วยผสมเกสรและขยายพันธ์ให้ต้นไม้นั้นต่อไป ฉันใด

ผู้รู้ทั้งหลายก็เป็นอยู่ในโลกนี้ฉันนั้น

แต่ทำไมผู้เขลาจึงกลับทำในสิ่งตรงกันข้าม

เมื่อเราสามารถรับรู้เข้าใจทุกสิ่งได้ตามเป็นจริง
ทั้งสมมุติและปรมัตถ์
สอดคล้องกับมันได้อย่างธรรมชาติ
เมื่อนั้นเราจะเป็นดังเช่นผึ้ง

ขอให้เจริญในธรรมและทำประโยชน์ให้โลกเถิด

อาจารย์หมอ

Comments are closed.